Πότε γιορτάζει η Έρση;

Η γιορτή του ονόματος Έρση γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Ιουλίου (26/07/2024). Δηλαδή σε 59 μέρες από σήμερα.

Η Έρση δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: