Πότε γιορτάζει ο Ισίδωρος;

Η γιορτή του ονόματος Ισίδωρος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου (04/02/2018). Δηλαδή σε 50 μέρες από σήμερα.

Ο Ισίδωρος γιορτάζει επίσης στις 14/05.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ισίδωρος

Σιδέρης

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: