Πότε γιορτάζει ο Ηλιόδωρος;

Η γιορτή του ονόματος Ηλιόδωρος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου (20/08/2024). Δηλαδή σε 31 μέρες από σήμερα.

Ο Ηλιόδωρος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ηλιόδωρος

Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: