Πότε γιορτάζει η Πρίσκιλλα;

Η γιορτή του ονόματος Πρίσκιλλα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Φεβρουαρίου (13/02/2024). Δηλαδή σε 260 μέρες από σήμερα.

Η Πρίσκιλλα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Πρίσκιλλα

Πρισίλλα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: