Πότε γιορτάζει η Λεπτίνα;

Η γιορτή του ονόματος Λεπτίνα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου (26/10/2024). Δηλαδή σε 151 μέρες από σήμερα.

Η Λεπτίνα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Λεπτίνα

Λέπτινος

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: