Πότε γιορτάζει η Φιλομένη;

Η γιορτή του ονόματος Φιλομένη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Νοεμβρίου (29/11/2024). Δηλαδή σε 132 μέρες από σήμερα.

Η Φιλομένη δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Φιλομένη

Φιλόμενος, Φίλος, Φίλη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: