Πότε γιορτάζει ο Μπαλταζάρ;

Η γιορτή του ονόματος Μπαλταζάρ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Δεκεμβρίου (25/12/2024). Δηλαδή σε 158 μέρες από σήμερα.

Ο Μπαλταζάρ δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: