Πότε γιορτάζει η Γερακίνα;

Η γιορτή του ονόματος Γερακίνα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 1 Ιουνίου (01/06/2024). Δηλαδή σε 13 μέρες από σήμερα.

Η Γερακίνα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Γερακίνα

Γεράκης

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: