Πότε γιορτάζει ο Ιέραξ;

Η γιορτή του ονόματος Ιέραξ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 1 Ιουνίου (01/06/2024). Δηλαδή σε 316 μέρες από σήμερα.

Ο Ιέραξ δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ιέραξ

Ιέρακας, Γέρακας

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: