Πότε γιορτάζει η Σελήνη;

Η γιορτή του ονόματος Σελήνη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου (05/06/2024). Δηλαδή σε 8 μέρες από σήμερα.

Η Σελήνη δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Σελήνη

Σεληνιάς, Σεληνιάδα, Σεληνία, Σελήνα, Σελήνος, Σελήνιος

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: