Πότε γιορτάζει ο Αφροδίσιος;

Η γιορτή του ονόματος Αφροδίσιος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου (21/06/2024). Δηλαδή σε 360 μέρες από σήμερα.

Ο Αφροδίσιος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Αφροδίσιος

Αφροδισία

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: