Πότε γιορτάζει ο Ευσέβιος;

Η γιορτή του ονόματος Ευσέβιος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Ιουνίου (22/06/2021). Δηλαδή σε 115 μέρες από σήμερα.

Ο Ευσέβιος γιορτάζει επίσης στις 15 Φεβρουαρίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ευσέβιος

Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: