Πότε γιορτάζει η Φεβρωνία;

Η γιορτή του ονόματος Φεβρωνία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου (25/06/2024). Δηλαδή σε 65 μέρες από σήμερα.

Η Φεβρωνία δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Φεβρωνία

Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: