Πότε γιορτάζει ο Λυκίας;

Η γιορτή του ονόματος Λυκίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιουλίου (06/07/2024). Δηλαδή σε 39 μέρες από σήμερα.

Ο Λυκίας δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Λυκίας

Λυκία, Λύκιος

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: