Πότε γιορτάζει ο Παλλάδιος;

Η γιορτή του ονόματος Παλλάδιος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιανουαρίου (28/01/2023). Δηλαδή σε 58 μέρες από σήμερα.

Ο Παλλάδιος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Παλλάδιος

Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: