Πότε γιορτάζει η Αμαλία;

Η γιορτή του ονόματος Αμαλία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Ιουλίου (10/07/2024). Δηλαδή σε 350 μέρες από σήμερα.

Η Αμαλία δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: