Πότε γιορτάζει η Βερενίκη;

Η γιορτή του ονόματος Βερενίκη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Ιουλίου (12/07/2024). Δηλαδή σε 54 μέρες από σήμερα.

Η Βερενίκη δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: