Πότε γιορτάζει η Βερονίκη;

Η γιορτή του ονόματος Βερονίκη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Ιουλίου (12/07/2024). Δηλαδή σε 89 μέρες από σήμερα.

Η Βερονίκη δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Βερονίκη

Βερόνικα, Βερούλα, Βέρα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: