Πότε γιορτάζει ο Νικόδημος;

Η γιορτή του ονόματος Νικόδημος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου (14/07/2024). Δηλαδή σε 47 μέρες από σήμερα.

Ο Νικόδημος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Νικόδημος

Νικοδήμη, Δήμος, Δήμη

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: