Πότε γιορτάζει η Αύρα;

Η γιορτή του ονόματος Αύρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου (30/01/2021). Δηλαδή σε 99 μέρες από σήμερα.

Η Αύρα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: