Πότε γιορτάζει η Σολομονή;

Η γιορτή του ονόματος Σολομονή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 1 Αυγούστου (01/08/2024). Δηλαδή σε 104 μέρες από σήμερα.

Η Σολομονή δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: