Πότε γιορτάζει ο Νικάνωρ;

Η γιορτή του ονόματος Νικάνωρ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Αυγούστου (07/08/2024). Δηλαδή σε 71 μέρες από σήμερα.

Ο Νικάνωρ δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Νικάνωρ

Νικάνορας

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: