Πότε γιορτάζει η Μαρία;

Η γιορτή του ονόματος Μαρία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου (15/08/2024). Δηλαδή σε 118 μέρες από σήμερα.

Η Μαρία γιορτάζει επίσης στις 21 Νοεμβρίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Μαρία

Μάριος, Μάρω, Μαριώ, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρουλιώ, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαριέττα, Μαρούσα, Μάρσια

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: