Πότε γιορτάζει η Ελώνα;

Η γιορτή του ονόματος Ελώνα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου (15/08/2024). Δηλαδή σε 26 μέρες από σήμερα.

Η Ελώνα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ελώνα

Ελλώνα, Ελόνα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: