Πότε γιορτάζει η Λευκοθέα;

Η γιορτή του ονόματος Λευκοθέα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Αυγούστου (17/08/2024). Δηλαδή σε 125 μέρες από σήμερα.

Η Λευκοθέα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Λευκοθέα

Λευκοθέη

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: