Πότε γιορτάζει ο Στράτων;

Η γιορτή του ονόματος Στράτων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Αυγούστου (17/08/2024). Δηλαδή σε 124 μέρες από σήμερα.

Ο Στράτων δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Στράτων

Στράτος, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: