Πότε γιορτάζει η Αιτωλία;

Η γιορτή του ονόματος Αιτωλία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Αυγούστου (24/08/2022). Δηλαδή σε 331 μέρες από σήμερα.

Η Αιτωλία δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: