Πότε γιορτάζει ο Χαράλαμπος;

Η γιορτή του ονόματος Χαράλαμπος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Φεβρουαρίου (10/02/2024). Δηλαδή σε 204 μέρες από σήμερα.

Ο Χαράλαμπος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Χαράλαμπος

Xαραλαμπία, Χαρά, Λαμπία, Λαμπή, Λάμπω, Χαραλαμπή, Μπαμπίνα, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Μπία, Χάμπη, Λάμπος, Χαραλάμπης, Λάμπης, Λαμπίας, Μπάμπης, Μπάμπος, Χάμπος, Χαρούλα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: