Πότε γιορτάζει η Αδαμαντία;

Η γιορτή του ονόματος Αδαμαντία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 1 Σεπτεμβρίου (01/09/2023). Δηλαδή σε 85 μέρες από σήμερα.

Η Αδαμαντία δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Αδαμαντία

Αντα, Διαμάντω

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: