Πότε γιορτάζει η Θάλεια;

Η γιορτή του ονόματος Θάλεια γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 1 Σεπτεμβρίου (01/09/2023). Δηλαδή σε 333 μέρες από σήμερα.

Η Θάλεια δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: