Πότε γιορτάζει η Κλεονίκη;

Η γιορτή του ονόματος Κλεονίκη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 1 Σεπτεμβρίου (01/09/2024). Δηλαδή σε 43 μέρες από σήμερα.

Η Κλεονίκη δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: