Πότε γιορτάζει η Ουρανία;

Η γιορτή του ονόματος Ουρανία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 1 Σεπτεμβρίου (01/09/2024). Δηλαδή σε 135 μέρες από σήμερα.

Η Ουρανία γιορτάζει επίσης στις 6 Ιανουαρίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ουρανία

Ράνια

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: