Πότε γιορτάζει η Αρχοντία;

Η γιορτή του ονόματος Αρχοντία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Σεπτεμβρίου (03/09/2024). Δηλαδή σε 45 μέρες από σήμερα.

Η Αρχοντία δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Αρχοντία

Αρχοντίων, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: