Πότε γιορτάζει ο Ευσέβιος;

Η γιορτή του ονόματος Ευσέβιος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Φεβρουαρίου (15/02/2023). Δηλαδή σε 140 μέρες από σήμερα.

Ο Ευσέβιος γιορτάζει επίσης στις 22 Ιουνίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ευσέβιος

Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: