Πότε γιορτάζει η Σκιαδενή;

Η γιορτή του ονόματος Σκιαδενή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου (08/09/2024). Δηλαδή σε 103 μέρες από σήμερα.

Η Σκιαδενή δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: