Πότε γιορτάζει ο Κλήμης;

Η γιορτή του ονόματος Κλήμης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Σεπτεμβρίου (10/09/2024). Δηλαδή σε 114 μέρες από σήμερα.

Ο Κλήμης δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: