Πότε γιορτάζει η Νυμφοδώρα;

Η γιορτή του ονόματος Νυμφοδώρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Σεπτεμβρίου (10/09/2020). Δηλαδή σε 348 μέρες από σήμερα.

Η Νυμφοδώρα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: