Πότε γιορτάζει ο Ευφρόσυνος;

Η γιορτή του ονόματος Ευφρόσυνος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Σεπτεμβρίου (11/09/2024). Δηλαδή σε 77 μέρες από σήμερα.

Ο Ευφρόσυνος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ευφρόσυνος

Φρόσυνος

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: