Πότε γιορτάζει ο Θεοκλής;

Η γιορτή του ονόματος Θεοκλής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου (14/09/2024). Δηλαδή σε 56 μέρες από σήμερα.

Ο Θεοκλής δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Θεοκλής

Θεοκλέας, Θεόκλεια

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: