Πότε γιορτάζει η Λουντμίλλα;

Η γιορτή του ονόματος Λουντμίλλα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Σεπτεμβρίου (16/09/2019). Δηλαδή σε 1 μέρα από σήμερα.

Η Λουντμίλλα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: