Πότε γιορτάζει η Μελιτίνη;

Η γιορτή του ονόματος Μελιτίνη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Σεπτεμβρίου (16/09/2024). Δηλαδή σε 150 μέρες από σήμερα.

Η Μελιτίνη γιορτάζει επίσης στις 29 Οκτωβρίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Μελιτίνη

Μελιτίνος, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίν

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: