Πότε γιορτάζει ο Σαββάτιος;

Η γιορτή του ονόματος Σαββάτιος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Σεπτεμβρίου (19/09/2024). Δηλαδή σε 61 μέρες από σήμερα.

Ο Σαββάτιος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Σαββάτιος

Σάββατος, Σαββάτης, Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη, Σαββάτω

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: