Πότε γιορτάζει ο Ιωνάς;

Η γιορτή του ονόματος Ιωνάς γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου (21/09/2024). Δηλαδή σε 116 μέρες από σήμερα.

Ο Ιωνάς δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ιωνάς

Ιωνία

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: