Πότε γιορτάζει η Ραΐδα;

Η γιορτή του ονόματος Ραΐδα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου (23/09/2024). Δηλαδή σε 118 μέρες από σήμερα.

Η Ραΐδα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: