Πότε γιορτάζει ο Σεβαστιανός;

Η γιορτή του ονόματος Σεβαστιανός γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Φεβρουαρίου (26/02/2023). Δηλαδή σε 85 μέρες από σήμερα.

Ο Σεβαστιανός γιορτάζει επίσης στις 18 Δεκεμβρίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Σεβαστιανός

Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: