Πότε γιορτάζει ο Στρατόνικος;

Η γιορτή του ονόματος Στρατόνικος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου (30/09/2024). Δηλαδή σε 72 μέρες από σήμερα.

Ο Στρατόνικος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Στρατόνικος

Στρατονίκης, Στρατονίκιος, Στράτος, Στράτης

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: