Πότε γιορτάζει η Ιουστίνα;

Η γιορτή του ονόματος Ιουστίνα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου (02/10/2024). Δηλαδή σε 166 μέρες από σήμερα.

Η Ιουστίνα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ιουστίνα

Ιουστίνη, Γιουστίνα, Γιουστίνη

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: