Πότε γιορτάζει η Βερίνα;

Η γιορτή του ονόματος Βερίνα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου (04/10/2024). Δηλαδή σε 76 μέρες από σήμερα.

Η Βερίνα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Βερίνα

Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: