Πότε γιορτάζει ο Ευλάμπιος;

Η γιορτή του ονόματος Ευλάμπιος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου (10/10/2022). Δηλαδή σε 3 μέρες από σήμερα.

Ο Ευλάμπιος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ευλάμπιος

Λάμπης, Ευλάμπης

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: