Πότε γιορτάζει η Ματρώνα;

Η γιορτή του ονόματος Ματρώνα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Οκτωβρίου (20/10/2023). Δηλαδή σε 22 μέρες από σήμερα.

Η Ματρώνα γιορτάζει επίσης στις 27 Μαρτίου 2 Μαΐου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ματρώνα

Ματρόνα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: